Spotkania z PinPin

Serdecznie Zapraszam...

13, 14, 15 stycznia 2017 roku Jarmark Produktów Regionalnych
M1 Czeladź, ul. Będzińska 80, w godzinach 9:00 - 21:00, niedziela 10:00 - 20:00

10, 11, 12 lutego 2017 roku Jarmark Produktów Regionalnych
M1 Czeladź, ul. Będzińska 80, w godzinach 9:00 - 21:00, niedziela 10:00 - 20:00

10, 11, 12 marca 2017 roku Jarmark Produktów Regionalnych
M1 Czeladź, ul. Będzińska 80, w godzinach 9:00 - 21:00, niedziela 10:00 - 20:00

od 7 do 14 kwietnia 2017 roku Świąteczny Jarmark Produktów Regionalnych
M1 Czeladź, ul. Będzińska 80, w godzinach 9:00 - 21:00, niedziela 10:00 - 20:00

od 2 do 4 czerwca 2017 roku Jarmark Tumski w Płocku

10 czerwca 2017 roku Rynek Talentów II Kobiecych Skrzydeł
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, w godzinach od 11:00 do 16:00

25 czerwca 2017 roku IX Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła
Park przy Pałacu Mieroszewskich w Będzinie, w godzinach od 11:00 do 20:00

od 15 do 23 grudnia 2017 roku Świąteczny Jarmark Produktów Regionalnych
M1 Czeladź, ul. Będzińska 80, w godzinach 9:00 - 21:00, niedziela 10:00 - 20:00

od 23 do 31 marca 2018 roku Świąteczny Jarmark Produktów Regionalnych
M1 Czeladź, ul. Będzińska 80, w godzinach 9:00 - 21:00, niedziela 10:00 - 20:00