Zwroty i reklamacje

Teraz polecamy

Chcesz złożyć reklamację? Nic prostszego!

Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pinpin.pl.

W wiadomości e-mail podaj jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji.

Facebook